CERERE DE INSCRIERE / REINSCRIERE

  I. SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA, cu datele de identificare de mai jos:  - Prin prezenta solicit înscrierea/(re) înscrierea subsemnatului - (fiului/fiicei)

  în cadrul „CLUBUL SPORTIV ADDRAS TAEKWONDO” și participarea la ședințele de antrenament conform planificării lunare, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 69/2000-Legea Educației fizice și sportului);
  - Declar pe proprie răspundere că starea sănătătii fizice şi mentale a subsemnatului (fiului/fiicei) este corespunzătoare, și nu sufăr (nu suferă) de afecțiuni cronice sau neuro-psihice incompatibile cu practicarea sporturilor de contact, sens în care anexez prezentei cereri adeverintă medicală!
  - Sunt de acord cu efectuarea vizitei medicale de specialitate pe cheltuială proprie, în vederea acordării avizului medico-sportiv de către un medic de medicină sportivă;
  - Cunosc faptul că, în sporturile de contact accidentările nu pot fi excluse şi îmi asum riscurile practicării de către fiul/fiica mea, a unui astfel de sport;
  - În situatia în care nu mai doresc ca fiul/fiica să participe la antrenamente, îmi iau angajamentul că voi anunța despre acest aspect în termen de 30 zile, prin sms/whatsapp sau e-mail pe adresa addras.tkdclub@gmail.com;
  - Sunt de acord cu plata cotizațiilor și taxelor,în calitate de membru al clubului,dupa cum urmeaza:

  II. COTIZATII SI TAXE:

  * Cotizația sportivă se achită trimestrial (ptr. 3 luni) în contul clubului:
  RO76 UGBI 0000 2320 0326 0RON-Garanti BBVA, Suc. Focsani
  cotizatie trimestriala - 600 Lei
  * La explicații se menționează: “cotizație sportivă perioada………”
  * IMPORTANT: Cotizatiile și taxele NU se restituie, NU se reporteaza în contul altei persoane și nu pot fi luate în considerare decât pentru perioada corespunzătoare efectuării plății (ex: ianuarie-martie, aprilie-iunie etc)
  * Modificarea cotizațiilor va fi adusă la cunoștință cu cel putin 30 de zile înainte;
  * Neplata cotizației are ca efect încetarea calității de membru al clubului!
  * Taxa pentru examenele de centură vor fi achitate separat, înainte de susținerea examenelor!

  III. Cheltuielile generate de : echipamentul de antrenament, participare la activități organizate (stagii, seminarii, cantonamente, competițiisportive) controale și vize medicale periodice, asigurări de sănătate etc sunt în sarcina exclusivă a sportivilor!

  IV. RECOMANDĂRI:

  - Părinții vor fi prezenți cu 10 minute mai devreme de terminarea antrenamentelor, pentru preluarea sportivilor în deplină siguranță;
  - Autoturismele NU VOR FI PARCATE ÎN APROPIEREA SĂLII, spatiul având statut de ”PARCARE DE REȘEDINȚĂ”!
  - Sportivii vor avea asupra lor minim 1/2 L apă plata si prosop cu dimensiuni de minimum 30X50 cm.
  - NU se va staționa pe holul de la intrarea în sală!
  - Asigurați-vă că sportivul și-a satisfăcut necesitățile fiziologice inainte de a fi adus la sală!
  - NU hrăniți copiii cu cel putin 2 ore inainte de antrenament, acordând sufficient timp unei digestii optime!

  V. Clubul Sportiv Addras Taekwondo îşi rezervă dreptul de a-şi selecta sportivii/partenerii/colaboratorii !

  VI. REGULI ÎN SALA DE ANTRENAMENT (DO-JANG):
  1. Folosirea cunoştintelor din domeniul artelor marțiale, dobândite în timpul şedintelor de antrenament împotriva altcuiva în societate este STRICT INTERZISĂ! Doar în caz de legitimă apărare demonstrabilă legal,vor putea fi folosite tehnicile învățate;
  2. Sunt interzise fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sala de sport (DO-JANG);
  3. Sportivii sunt obligați să respecte regulile de igienă corporală şi a echipamentului;
  4. Pe suprafata de antrenament se intră fără încălțăminte;
  5. Sportivii vor avea un comportament decent in relația cu antrenorii şi colegii, în caz contrar riscând eliminarea din cadrul clubului;
  6. În timpul antrenamentului vor fi urmate cu strictețe instrucțiunile antrenorilor;
  7. Sportivii cu vârste de peste 14 ani vor participa periodic la activități de curățenie și igienizare a echipamentului și a sălii;
  8. In timpul antrenamentelor va fi purtat costumul specific denumit DO-BOK, personalizat cu insemnele clubului și/sau ale sponsorilor;
  9. Fiecare sportive îşi va procura echipament de protecție Taekwondo WT individual, compus din: protecții tibie, protecții antebrațe, protective genital și cască!

  VII. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
  - adeverință medicală medic de familie scanata sau fotocopie;
  - fotocopie certificat nastere sportiv/carte de identitate/pașaport valabil;
  - fotocopie documente identitate părinți;
  - declarația notarială sau hotărârea de divorț (ptr copiii încredințați unuia dintre părinți);
  - dovada achitării cotizației sportive pentru 3 luni (fotocopie OP,extras bancar)

  INCARCARE DOCUMENTE:


  (ptr copiii încredințați unuia dintre părinți)

  Documentele scanate in format pdf sau fotocopiile vor fi trimise pe adresa de e-mail: addras.tkdclub@gmail.com prin accesarea butonului "TRIMITE"!